Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 31/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 31/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 31/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/913\/a8c8f22e7703995675ca34220904008f.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 31\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Cả nước có gần 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; Nhiều địa phương có mức độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân dưới 50%; Bộ Công thương lập 3 đoàn công tác kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở 3 miền Bắc - Trung – Nam; Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào ngày 16/10

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC