Danh mục logo

Cánh chim đầu đàn ở bản Dao Phiêng Dượng

Cánh chim đầu đàn ở bản Dao Phiêng Dượng
Cánh chim đầu đàn ở bản Dao Phiêng Dượng
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1555\/8bb098769b723e721fb74a905e0953f2.mp3"]
["C\u00e1nh chim \u0111\u1ea7u \u0111\u00e0n \u1edf b\u1ea3n Dao Phi\u00eang D\u01b0\u1ee3ng"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Ở thôn Phiêng Dượng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), bà con ai cũng quý mến Bí thư Chi bộ Bàn Cao Sơn (trong ảnh). Ông Sơn tâm sự: "Muốn vận động người dân thay đổi, phát triển hướng kinh tế mới thì mình là đảng viên phải luôn nêu cao tính tiên phong, làm thành công thì dân mới tin, mới nghe".

Chuyên mục “Con cháu Lạc Hồng”

Tác giả: TUẤN SƠN - NÔNG VUI
Giọng đọc: HẠNH HOA

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC