Danh mục logo

"Chìa khóa" thành công

Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/845\/6bda1e389771899227d5509b82d9c0fd.mp3"]
["\"Ch\u00eca kh\u00f3a\" th\u00e0nh c\u00f4ng"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị ngày càng được chú trọng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cán bộ, đảng viên các cấp luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vì dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở. Đó chính là nhân tố quyết định, là "chìa khóa" cho mọi thành công.

Tác giả: TƯỜNG MINH 
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC