Danh mục logo

Chủ trương lớn, mang ý nghĩa thiết thực

Chủ trương lớn, mang ý nghĩa thiết thực
Chủ trương lớn, mang ý nghĩa thiết thực
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1896\/e11e4a8ded04fbc8a24d6fd0c5de6d22.mp3"]
["Ch\u1ee7 tr\u01b0\u01a1ng l\u1edbn, mang \u00fd ngh\u0129a thi\u1ebft th\u1ef1c"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Thời gian qua, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như "phao cứu sinh" tiếp sức cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tác giả: LÂM QUANG HUY
Giọng đọc: THU HÀ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC