Danh mục logo

Di sản kết nối tương lai

Di sản kết nối tương lai
Di sản kết nối tương lai
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/644\/24accbed34f8fb3cc40f3c3eab1d47f3.mp3"]
["Di s\u1ea3n k\u1ebft n\u1ed1i t\u01b0\u01a1ng lai"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Trao cơ hội và trách nhiệm cho người trẻ trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc là mục tiêu của dự án Di sản kết nối, một sáng kiến của Hội đồng Anh tại Việt Nam và được triển khai bởi nhiều đối tác trên khắp cả nước.

Tác giả: Ngân Hà
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC