Danh mục logo

Góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển

Góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển
Góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/822\/ac6aa55a5ba5c31c2bd65f00c7bd76ea.mp3"]
["G\u00f3p ph\u1ea7n t\u1ea1o n\u1ec1n t\u1ea3ng cho s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Phật giáo luôn có vai trò nổi bật trong nền văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay. Phật giáo Việt Nam có thể phát huy hơn nữa những giá trị đặc sắc trong hội nhập và phát triển cùng đất nước với sự hỗ trợ của xã hội và sự nỗ lực từ tăng ni, phật tử. Để hiểu rõ vấn đề này chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Thọ Lạc (ảnh nhỏ) - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tác giả: MAI THÙY ANH (thực hiện)
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC