Danh mục logo

Khi lũy tre làng đã mất

Khi lũy tre làng đã mất
Khi lũy tre làng đã mất
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/732\/2d89dc72ef6083c7f6db330c373c97e3.mp3"]
["Khi l\u0169y tre l\u00e0ng \u0111\u00e3 m\u1ea5t"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Cảnh quan ở nhiều làng quê Bắc Bộ đã bị phá vỡ bởi những tác động của sự phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, những hệ lụy tiêu cực cho đời sống tinh thần của người dân cũng xuất hiện ngày một nhiều, trong khi, giải pháp để hài hòa lợi ích kinh tế và văn hóa dường như vẫn là câu hỏi khó.

Tác giả: Tất Đạt
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC