Danh mục logo

Khoảng trống cần sớm được nghiên cứu

Khoảng trống cần sớm được nghiên cứu
Khoảng trống cần sớm được nghiên cứu
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/666\/fdaf10cca340887159bb16fa33b03bbc.mp3"]
["Kho\u1ea3ng tr\u1ed1ng c\u1ea7n s\u1edbm \u0111\u01b0\u1ee3c nghi\u00ean c\u1ee9u"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Người dân một số tộc người đã chủ động sáng tạo nên những hình thức chữ viết phù hợp, và sử dụng thành phương tiện kết nối hiệu quả trên mạng xã hội. Chia sẻ thực tế này, TS Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, kiến nghị: Các nhà khoa học và cơ quan chức năng cần sớm nắm bắt và có chính sách phù hợp.

Tác giả: Luân Vũ (thực hiện)
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC