Danh mục logo

Lập nghiệp ở quê ngay khi còn trẻ

Lập nghiệp ở quê ngay khi còn trẻ
Lập nghiệp ở quê ngay khi còn trẻ
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1914\/3234c19dfc9c93dce04ec830aa95b90e.mp3"]
["L\u1eadp nghi\u1ec7p \u1edf qu\u00ea ngay khi c\u00f2n tr\u1ebb"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Nhiều người trẻ, sau một thời gian làm việc ở thành phố đã trở về quê hương xây dựng mô hình du lịch, không chỉ mở hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương, mà còn lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Tác giả: VĨNH ĐĂNG
Giọng đọc: THU HÀ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC