Danh mục logo

Lễ Xên cung - ngày hội đoàn kết của dân tộc Khơ Mú

Lễ Xên cung - ngày hội đoàn kết của dân tộc Khơ Mú
Lễ Xên cung - ngày hội đoàn kết của dân tộc Khơ Mú
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/841\/daa13653a68fd12ad5859f9466ccfb5a.mp3"]
["L\u1ec5 X\u00ean cung - ng\u00e0y h\u1ed9i \u0111o\u00e0n k\u1ebft c\u1ee7a d\u00e2n t\u1ed9c Kh\u01a1 M\u00fa"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 3 dương lịch, người Khơ Mú lại tổ chức lễ Xên cung (nghĩa là cúng bản) cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, con người khỏe mạnh và bản mường ấm no. Ngày nay, xã hội phát triển, nhiều nét văn hóa của người Khơ Mú đã có nhiều đổi mới, nhưng lễ Xên cung vẫn được duy trì và bảo tồn, tạo nên bản sắc văn hóa khác biệt của đồng bào Khơ Mú.

Tác giả: THU THẢO - THÁI HÀ
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC