Danh mục logo

Những người trẻ giữ hồn dân tộc

Những người trẻ giữ hồn dân tộc
Những người trẻ giữ hồn dân tộc
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1556\/1cb2aef4b22f89be54adfb1b3540078e.mp3"]
["Nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tr\u1ebb gi\u1eef h\u1ed3n d\u00e2n t\u1ed9c"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

"Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (tháng 11/2021).Chuyên đề: “Khơi dậy những giá trị thiêng liêng, cao quý của người Việt”.

Tác giả: MINH ĐẠO
Giọng đọc: THU HÀ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC