Danh mục logo

Nông dân tính chuyện làm ăn lớn

Nông dân tính chuyện làm ăn lớn
Nông dân tính chuyện làm ăn lớn
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/868\/583b031f40dd71d296fe097291d52c96.mp3"]
["N\u00f4ng d\u00e2n t\u00ednh chuy\u1ec7n l\u00e0m \u0103n l\u1edbn"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Có thể nói, chưa bao giờ phong trào khởi nghiệp diễn ra mạnh mẽ như vậy ở Sơn La, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Nắm bắt được cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều nông dân đã và đang đổi mới phương thức canh tác theo hướng hiện đại hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho một tỉnh còn nhiều gian khó.

Tác giả:  NGỌC TUẤN
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC