Danh mục logo

Tiếng chuông chùa ngân giữa trùng khơi

Tiếng chuông chùa ngân giữa trùng khơi
Tiếng chuông chùa ngân giữa trùng khơi
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/917\/133fdaea3847601ee3a10274df8ed9ae.mp3"]
["Ti\u1ebfng chu\u00f4ng ch\u00f9a ng\u00e2n gi\u1eefa tr\u00f9ng kh\u01a1i"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Cách đây chín năm, lần đầu tiên, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc cách tấn phong chư tăng Thích Giác Nghĩa từ hàng giáo phẩm đại đức lên thượng tọa (là thượng tọa đầu tiên trong cả nước có tuổi đời dưới 45). Thượng tọa Thích Giác Nghĩa cũng là một trong sáu chư tăng đầu tiên ở Khánh Hòa được thực hiện Phật sự tại huyện đảo Trường Sa.

Tác giả: NGỌC ĐINH
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC