Danh mục logo

Tiêu điểm: Chuyển đổi số tạo động lực phát triển vùng khó khăn

Tiêu điểm: Chuyển đổi số tạo động lực phát triển vùng khó khăn
Tiêu điểm: Chuyển đổi số tạo động lực phát triển vùng khó khăn
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1558\/c65ab2ce233effb3ed293067bad80fa5.mp3"]
["Ti\u00eau \u0111i\u1ec3m: Chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i s\u1ed1 t\u1ea1o \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c ph\u00e1t tri\u1ec3n v\u00f9ng kh\u00f3 kh\u0103n"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng phát triển của toàn xã hội. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc chuyển đổi số cũng đang được đẩy mạnh, trở thành nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc ở mỗi địa phương.

Tác giả: HẢI MIÊN
Giọng đọc: THU HÀ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC