Danh mục logo

Tiêu điểm: Giữ gìn sự trong sáng, chuẩn xác

Tiêu điểm: Giữ gìn sự trong sáng, chuẩn xác
Tiêu điểm: Giữ gìn sự trong sáng, chuẩn xác
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/667\/1c6fd7530424004d42f09dc05231cace.mp3"]
["Ti\u00eau \u0111i\u1ec3m: Gi\u1eef g\u00ecn s\u1ef1 trong s\u00e1ng, chu\u1ea9n x\u00e1c"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Với sự phát triển của công nghệ, phương thức giao tiếp đã thay đổi rất nhiều. Ngôn ngữ chuyên chở những giá trị văn hóa, thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan và vũ trụ quan của con người, của một dân tộc. Bởi vậy, việc chọn lựa cách nói, viết để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang rất được quan tâm.

Tác giả: Hải Xuân
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC