Danh mục logo

Tiêu điểm: Nâng cao toàn diện đời sống của cư dân nông thôn

Tiêu điểm: Nâng cao toàn diện đời sống của cư dân nông thôn
Tiêu điểm: Nâng cao toàn diện đời sống của cư dân nông thôn
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/870\/dc36dd83d3aba8d324b598c35733bee5.mp3"]
["Ti\u00eau \u0111i\u1ec3m: N\u00e2ng cao to\u00e0n di\u1ec7n \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u1ee7a c\u01b0 d\u00e2n n\u00f4ng th\u00f4n"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sau 15 năm đi vào đời sống, không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà cốt lõi đã thay đổi tư duy và phương thức sản xuất nông nghiệp. Để đạt mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết số 19, Trung ương đã đề ra chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và lộ trình cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao toàn diện đời sống của cư dân nông thôn.

Tác giả:  Tiểu Phương 
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC