Danh mục logo

Tiêu điểm: Những người "nói dân tin, làm dân theo"

Tiêu điểm: Những người
Tiêu điểm: Những người
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/892\/a8c6c180fefcffb0ccb1b03cb379f3ba.mp3"]
["Ti\u00eau \u0111i\u1ec3m: Nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \"n\u00f3i d\u00e2n tin, l\u00e0m d\u00e2n theo\""]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, mỗi cá nhân người có uy tín như những "cánh chim đầu đàn" với tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt cộng đồng, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc đoàn kết và cùng nhau phát triển.

Tác giả: TRÀ MY-HỒNG GIANG  
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC