Danh mục logo

Tiêu điểm: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp

Tiêu điểm: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp
Tiêu điểm: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1898\/1719f24864892a9a758c2f89ce602176.mp3"]
["Ti\u00eau \u0111i\u1ec3m: T\u0103ng s\u1ee9c c\u1ea1nh tranh cho doanh nghi\u1ec7p n\u00f4ng nghi\u1ec7p"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Có lợi thế về nông nghiệp, nhưng chủ thể sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu là các hộ gia đình, sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp đến nay còn chưa tương xứng tiềm năng. Để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, một trong những giải pháp hàng đầu chính là phát huy vai trò đầu tàu của các doanh nghiệp nông nghiệp.

Tác giả: CAM LÂM
Giọng đọc: THU HÀ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC