Danh mục logo

Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào

Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào
Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1557\/cfa141a5a796dcb5a9c58756c1677165.mp3"]
["T\u00ecnh ru\u1ed9t th\u1ecbt, ngh\u0129a \u0111\u1ed3ng b\u00e0o"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Nước ta là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo nhưng tất cả đều thống nhất chặt chẽ trong một khối đại đoàn kết toàn dân; từ đó làm nên sức mạnh vô song để vượt qua mọi thử thách gian nan trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Bài kỳ 1 của Chuyên đề: “Khơi dậy những giá trị thiêng liêng, cao quý của người Việt”

Tác giả: NGUYỄN SĨ ĐẠI
Giọng đọc: HẠNH HOA

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC