Danh mục logo

Trên con đường đồng hành với dân tộc

Trên con đường đồng hành với dân tộc
Trên con đường đồng hành với dân tộc
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/756\/5de4fd89a221ced9fa9c57c05de1d5f9.mp3"]
["Tr\u00ean con \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh v\u1edbi d\u00e2n t\u1ed9c"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Để hiểu rõ hơn lịch sử du nhập và phát triển một số tôn giáo ở Việt Nam, chúng tôi có cuộc trò chuyện với GS, TS Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Tôn giáo về chủ đề này qua hai trường hợp Công giáo và Phật giáo.

Tác giả: Quốc Bảo - Lê Tuấn Dũng 
Giọng đọc: Hạnh Hoa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC