Danh mục logo

Truyện ngắn: Áo nắng miền nam

Truyện ngắn: Áo nắng miền nam
Truyện ngắn: Áo nắng miền nam
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/909\/35fb30bc68ec6d1ae0eb2dfcbbf9e2dd.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: \u00c1o n\u1eafng mi\u1ec1n nam"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Từ góc nhìn của lớp người đi sau, câu chuyện không chỉ đẫm đầy xót xa, thấu hiểu những mất mát, đau thương không gì bù đắp nổi của những người lính đã đi qua cuộc chiến, mà còn là sự trân trọng, cảm phục và sẵn sàng tiếp bước...

Tác giả: Nguyễn Trọng Văn
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 23p20g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC