Danh mục logo

Truyện ngắn: Bốn mươi tám nghìn đồng

Truyện ngắn: Bốn mươi tám nghìn đồng
Truyện ngắn: Bốn mươi tám nghìn đồng
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1545\/ba84a7af62a0b7e80478e0596edb567f.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: B\u1ed1n m\u01b0\u01a1i t\u00e1m ngh\u00ecn \u0111\u1ed3ng"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Mẹ tôi bị mất bốn mươi tám nghìn đồng. Mẹ còn nhớ như in hai tờ hai mươi nghìn và bốn tờ hai nghìn đồng vuốt phẳng phiu, giấu dưới gối đã không cánh mà bay. Phải đi nai lưng cuốc cỏ sắn mới được chừng ấy tiền... Từ ngày bố mất, mẹ làm việc quần quật suốt ngày. Buổi mờ sương, mẹ đã lục cục dậy sớm với đôi quang gánh cong oằn bờ vai gầy guộc. Rồi mãi tận đêm khuya, mẹ hãy còn bận rộn tay chân cùng hàng chục thứ cộng việc lặt vặt không tên khác.

Tác giả: Phan Đức Lộc
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Minh
Thời lượng: 15p58g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC