Danh mục logo

Truyện ngắn: Bùa tình

Truyện ngắn: Bùa tình
Truyện ngắn: Bùa tình
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1923\/50d01b761cce648a0c312841d93ab536.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: B\u00f9a t\u00ecnh"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Chuyện Ngần bị ậu Phảng bên mường Yến bỏ bùa tình lan khắp bản Chắm. Ai nghe cũng thấy tiếc, thấy tội. Ngần đẹp, dịu dàng như đóa bông trăng tháng ba tháng tư, vừa lớn chưa kịp biết hẹn hò đã rơi vào tay lão ậu quỷ ác của nhà mo Phàng Phiêu. Đó là nổ mo  lớn và thiêng nhất vùng bao. Giỏi mo cúng, giỏi lấy thuốc chữa bênh, mà tiếng sợ nhất là giỏi làm bùa ếm. Đã ghét ai thì bùa sẽ làm cho ốm đau trầy trật quanh năm, làm việc gì cũng xui cũng hỏng, thậm chí sẽ chết nếu không biết mà đến lễ lạt van tha. Thương ai, muốn lấy ai, ếm bùa vào thì có nhốt trong hang đá, người đó cũng tự phá mà đến ở cùng.

Tác giả: Phạm Tú Anh
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 33p52g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC