Danh mục logo

Truyện ngắn: Cẩm

Truyện ngắn: Cẩm
Truyện ngắn: Cẩm
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1094\/488c21b7c161027277d5a33c57c5125e.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: C\u1ea9m"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Giá trị của hôn nhân và hạnh phúc không thể và không nên được xây dựng trên sự dễ dãi hay toan tính. Những phút xao lòng có thể là điểm bắt đầu đẹp đẽ của tình yêu, của hôn nhân nhưng chỉ khi dựa trên nền tảng đạo đức xã hội chung...

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Phương Thanh
Thời lượng: 21p55g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC