Danh mục logo

Truyện ngắn: Cốm xuân

Truyện ngắn: Cốm xuân
Truyện ngắn: Cốm xuân
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1110\/30c269cea1fe75d99a34d14f828a43de.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: C\u1ed1m xu\u00e2n"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Câu chuyện bảng lảng ký ức của hai chị em, những ký ức buồn vui trộn lẫn, nhưng thường trực và song hành cùng đời sống, là một phần của đời sống. Có phải khi đã già người ta mới hay nhớ về quá khứ hay nhớ về quá khứ để thêm quý thêm thương hiện tại, thêm trân trọng tình cảm máu mủ ruột rà tuy lặng thầm mà luôn luôn nóng ấm...

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hòa
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 18p53g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC