Danh mục logo

Truyện ngắn: Con nuôi

Truyện ngắn: Con nuôi
Truyện ngắn: Con nuôi
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/877\/06f4d62180de5074197fd73e372f4bba.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: Con nu\u00f4i"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Một truyện ngắn thoạt nghe rất đơn giản cho đến cái kết truyện bất ngờ, là điểm chốt nhờ đó nâng tầm ý nghĩa cho toàn bộ câu chuyện.

Tác giả: La Thị Ánh Hường
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Minh
Thời lượng: 15p37g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC