Danh mục logo

Truyện ngắn: Khách quê

Truyện ngắn: Khách quê
Truyện ngắn: Khách quê
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/840\/4047add3d7ad372527f88fc478ca3356.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: Kh\u00e1ch qu\u00ea"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Ơn nghĩa sâu nặng của những người lính nằm hầm với những bà má nuôi giấu cán bộ suốt thời kỳ kháng chiến khó mà đong đếm được, nhưng trong thời bình liệu những tình cảm ấy có còn được lưu giữ vẹn nguyên?

Tác giả: Trần Thế Tuyển
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Trọng Thanh
Thời lượng: 22p02g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC