Danh mục logo

Truyện ngắn: Một người Hà Nội

Truyện ngắn: Một người Hà Nội
Truyện ngắn: Một người Hà Nội
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1030\/d4e7b52b0d84713480b5aa696e1e2b4f.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: M\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Câu chuyện về một người phụ nữ luôn nhịn nhường, trọng tình nghĩa, trong cách sống cách nghĩ vẫn đậm cái chất hồn hậu, chân phác của làng quê,  là một nét đẹp trân quý của Hà Nội xưa...

Tác giả: Nguyễn Hữu Nhàn
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 17p45g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC