Danh mục logo

Truyện ngắn: Nắng ở đồi hoang

Truyện ngắn: Nắng ở đồi hoang
Truyện ngắn: Nắng ở đồi hoang
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2585\/ad27a1f5af0233e2c5fc2874696fc6b9.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: N\u1eafng \u1edf \u0111\u1ed3i hoang"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Ở cái đồi hoang này, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ mấy chục nóc nhà, toàn lũ đực rựa, bò từ dưới đáy bùn bò lên. Đứa tù tội, đứa trốn nợ, đứa bỏ vợ hận đời chứ không người lương thiện nào muốn ở. Người ở đồi hoang, sống bằng nghề chặt gỗ bán, và săn cá suối. Những khoảng đồi dần trống trơn, cứ loang dần, loang dần... Lý cũng nương vào đấy. Mỗi đêm, đàn ông đến, mang theo mồi thơm, để trả công cho Lý. Rồi ngày cũng qua, đợi đến khi già rồi chết.

Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 19p04g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC