Danh mục logo

Truyện ngắn: Xập xình

Truyện ngắn: Xập xình
Truyện ngắn: Xập xình
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2035\/421a3a00fb31ec259aa452b466bbc35c.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: X\u1eadp x\u00ecnh"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Nhụy hay sắm mới mấy đồ nhỏ nhỏ để mặc phía trong, toàn đồ mầu đỏ, mầu đen như những tín hiệu hấp dẫn. Lần nào Kiệm cũng bắt được tín hiệu nhưng không đáp lại. Thậm chí buổi trưa hè trên người Nhụy chỉ đỏ và đỏ, hờ hững trong một kiểu cho con bú, vẫn không níu được bàn tay chồng. Kiệm đi tìm những mầu đỏ, mầu đen khác trong khách sạn, dù ở đó sức hấp dẫn chưa chắc bằng ở nhà. Nhưng chí ít trong khách sạn, Kiệm được cảm giác thống lĩnh và chiến thắng một kẻ nào đó, thậm chí chiến thắng rất nhiều kẻ trước đó, dù phải mua bằng tiền.

Tác giả: Hoàng Công Danh
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 18p41g

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC