Danh mục logo

Từ "ngôi trường đầu tiên"...

Từ
Từ
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/821\/5630006258dc28bdafea69db52c5fd62.mp3"]
["T\u1eeb \"ng\u00f4i tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea7u ti\u00ean\"..."]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Với phương châm "tốt đời, đẹp đạo", Công giáo đã tham gia nhiều phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong đó, việc xây dựng gia đình văn hóa nhận được sự hưởng ứng cao của đồng bào Công giáo.

Tác giả: KIM THANH SẢN (Viện Nghiên cứu Tôn giáo)
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC